Mikrosgospel vår 2019
Mikrosgospel vår 2019
Mikrosgospel vår 2019

Mikrogospel for barn fra 4 til 8 år.

Mikrogospel er et kor for barn fra 4 til 8 år.

Vi øver i Nedre Eiker kirke annen hver mandag kl 17.30 til 18.30

Øvelsesdatoer Vår  2019:

- 7. & 21. januar

- 4. & 18. februar

- 4. & 18.mars

- 15. & 29. april

- 13. mai Huskonsert

Dette er et felles kor for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter.

Vi synger på 2 gudstjenester i halvåret, en i Mjøndalen kirke og en i Nedre eiker kirke.

Del denne artikkel på e-post