Gave fra Sparebanken Øst
Gave fra Sparebanken Øst
Gave fra Sparebanken Øst

1. juni 2017 sendte vi søknad til Sparebanken Øst sitt Spire fond.
Vi har mottatt gave fra Samfunnsutbytte Spire på kr 150 000,- fra Sparebanken Øst.
Nye møbler til kirkestua er innkjøpt!

Vi takker hjerteligst for gaven!

1. juni 2019 sendte vi søknad til Sparebanken Øst sitt Spire fond.
Vi har mottatt gave fra Samfunnsutbytte Spire på kr 410 000,- fra Sparebanken Øst.
Nytt lydanlegg til kirkerommet er under bestilling!

Vi takker hjerteligst for gaven!

Del denne artikkel på e-post