Månedens salme
Månedens salme

278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære.
Omtale av ”Månedens salme” for oktober 2018.

278 Herre Gud, ditt dyre navn og ære.
Omtale av ”Månedens salme” for oktober 2018.

T: Petter Dass, før 1698
M: Folketoner fra Ørsta / Mo i  Rana

Denne salmen er skrevet som del av ”Katekismesangene” -en samling på 48 sanger over      de ti bud, de tre trosartiklene, vår far,  dåp, nattverd og noen hustavler. Den tar utgangspunkt i bønnen ”La ditt navn holdes hellig” i Herrens bønn.
Salmen, som opprinelig hadde 16 vers, (i salmeboken har vi ”bare” 9) er preget av en bilderikdom knyttet til natur og livsvilkår som tolker bønnen på en jordnær og samtidig kunstferdig og fargerik måte. Salmen har også inspirert til framveksten av flere norske folketoner. Hele tre av disse er å finne i norsk salmebok.  Denne salmen er derfor et naturlig valg søndag 14. oktober når vi feier folketonemesse i Mjøndalen kirke.

Kilde:  Nytt norsk salmeleksikon 2012,  og salmeboken 2013. 

Del denne artikkel på e-post